Friday, February 8, 2019

Dostojevski ja yhteiskunta


Tästäkin kirjasta löytyy kattava annos Dostojevskiä.

Dostojevskin kiinnostus yhteiskunnalliseen pohdintaan on jäänyt vähälle tutkailulle. Hän kävi yhteiskunnallista keskustelua lähinnä aikakausi ja viikkolehdissä. Yksi hänen tärkeimmistä teemoistaan oli venäläisten suhde eurooppalaiseen filosofiaan. Dostojevskin mukaan Venäjä ei kuulu Eurooppaan, eikä sen tule kuuluakaan; sen on kuljettava omaa Bysanttilaista tietään.

Dostojevskia huvitti venäläisen yläluokan aatelisten eurooppalaisten rajaton ihailu. Matkustaessaan Euroopassa junalla, hän tunsi suurta ahdistusta eurooppalaisen porvariston tuleva ja vääjäämätön nousu yleiseksi yhteiskuntaluokaksi kaikessa absurdiuudessaan. Ranskalainen pikkuporvaristo ei häntä miellyttänyt. Hän pohti ranskalaisten järkevyyttä.

Neuvostoliitossa on kirjoitettu että Dostojevski ennusti vallankumouksen. Erityisesti symbolisti Mereskovski kiinnitti tähän huomiota ja sanoi Riivaajat kirjan olevan ennaltanäkemisen kirjan. Riivaajat ilmestyi Neuvostoliitossa vasta 1980-luvulla, "Sata vuotta sitten kirjoitettu, eikä vieläkään pystytä julkaisemaan," (Soltzenitsyn)

Kun Meretskovski esitelmöi aikoinaan Dostojevskista vallankumouksen ennustajana, niin luennon päätyttyä tulivat puna-armeijan sotilaat kysymään missä kirjailija on. Luennoitsija sanoi hänen olevan Nevan Lavrassa. Sotilaat menivät sinne. Dostojevski on haudattu Lavran hautausmaalle. !930-luvulla hänet julistettiin kansanviholliseksi ja hänen sukulaisensa joutuivat kärsimään.

Kommunismin aikana Dostojevskiä ei julkaistu mutta älymystö luki hänen kirjojaan. Dostojevskin vaikutua eurooppalaiseen kirjallisuuteen on kiistaton. Kannatta lukea Thomas Mannia sillä silmällä. Franz Kafka on hyvin dostojevkiläinen kirjailija.

Einstein väitti keksineensä suhteellisuusteoriansa lukemalla Dostojevskia.

No comments: