Thursday, February 7, 2019

Dostojevskin ajatuksia kuolemattomuudesta I

" Ajatus kuolemattomuudesta ei Dostojevskille ole filosofinen idea, vaan kuolemattomuus on käytännöllinen, realistinen käsite. Kuolemattomuus on yhtä käytännöllinen asia kuin liikennesäännöt. Kuolemattomuus on rakkauden edellytys, mutta se on sitäkin enemmän - se on elämän edellytys. Kuolemattomuuden ydin on itse elämä. "Se on elävä elämä ja lopullinen kaava totuuden alku ja loppu. Näin kirjoittaa Dostojevski päiväkirjassaan.

Rakkaus ihmistä kohtaan on mahdoton jos puuttuu usko sielun kuolemattomuuteen.

No comments: