Saturday, August 27, 2016

Suomalaisen sivistyksen mustanmullan juuret

Köyhyydellä ei ole kotimaata tai tiettyä paikkaa nimettäväksi. Jos leikkauksia tulee lisää, pitenevät leipäjonot ja niissä seisovat ihmiset (Ihmisiä hekin ovat) kaikista yhteiskuntaluokista. Lamautettu joukko sinnittelee päivästä toiseen taitavasti centtejä laskien, tai taitamattomasti, lopputulos on kuitenkin sama. Meillä on outoja työntekijöitä jotka eivät elä palkallaan, vaan heille maksetaan avustuksia että pysyvät hengissä ja voivat käydä työssä. Tämä on elinkeinoelämän taskuun siirrettävää selvää rahaa, ei muuta.

Koulutuksen alasajo on vastuuttominta mitä on tehty somalaisessa sivistyshistoriassa. Suomalainen koulu ja yliopisto ovat lähtökohdiltaan eri kuin eurooppalaisessa sivistyshistoriassa. Euroopassa sivistys on aristokraattien etuoikus ollut vuosisatoja. Sama koskee virkamiehistöä ja oppineita. Suomessa lähtökohta on kansan juurevassa mullassa, torppareissa, talonpojissa ja porvaristossa. Aristokraattisen sivistysmallin haikailu Suomeen on ajan ja resurssien kuolema. Onko meidän hallituksessa yhtään sivistynytta ministeriä? Sivistyksellä tarkoitan muutakin kuin retoriikkaa ja populismia.

Ihmettelen miksi kansa sallii tämän kansakunnan alasajon ja pääomien viennin ulkomaille. Tämä kansan näkymättömyys ja hiljainen apatia saisi loppua.

No comments: