Monday, October 15, 2018

Turun ilmasto VI


Turun Kaupungin salauspäätös Toriparkin rakentamisen yhteydessä. Kaupunkilainen pyysi saada Totiparkki Oy:N rahoitus-, vakuus- ja vakuutuksen, mutta kaupunki 20.9. 2018 päätti ettei selvitystä luovuteta. Onko olemassa sellainen liikesalaisuuden pykälä, jolla voidaan estää kyseisen asiakirjan julkisuus.

Tämä on viime kädessä Hallinto-oikeuden ratkaistava asia. Onko hallinto-oikeus puolueeton elin.

Turussa tänä aamuna +14. Aurinkoista.

No comments: