Friday, November 16, 2012

Ilomantsin Pampalon kaivos on hakenut muutoslupaa...

Talvivaaran kaivoskatastrofin myötä alkoi kiinnostaa syntymäkuntani Ilomantsin oma Pampalo-kaivos. Ja Pogostan Sanomia lainatakseni:

Pampalon kaivos Ilomantsissa on hakenut muutoslupaa voimassaolevaan ympäristölupaan. Yhtiö aikoo nostaa kaivoksen toiminnan nykyisestä lähes kaksinkertaiseksi. Lisäksi rikastushiekka-altaan patoja on määrä nostaa kuudella metrillä ja johtaa kaivosvesiä selkeytysaltailta Lietojanlampeen. Lisäksi yhtiö hakee lupaa laporatoriossa syntyvän syanidipitoisen liuosjätteen neutraloimiseen ja johtamisen kaivoksen rikastushiekka-altaaseen.

Kaivoksen johto on vakuuttanut, että Pampalossa ei käytetä syanidia, mutta viime vuonna sitä on toimitettu ongelmajäteyhtiölle 25,9 tonnia.
Nyt säästösyistä ongelmajätelaitoksen sijasta jäte laimennettaisiin ja johdettaisiin kaivosaltaan jälkeen
luonnonvesiin.

Allaskäsitellyssa vedessä olisi myös kuparia, sulfaattia ja arseenia.

Pelottavaa kyllä. Olisi syytä ennaltaehkäistä mahdolliset ympäristökatastrofit. Tulisi halvemmaksi ja terveellisemmäksi meille kaikille!

Lähde: Pogostan Sanomat 15. marraskuuta 2012 Pääkirjoitus

No comments: