Tuesday, July 13, 2010

Päivän lainaus 13.7.2010


Taide vailla henkisyyttä sisältää oman tragediansa. Jo oman aikansa hengettömyyden tajuaminen vaatii taiteilijalta aivan määrättyä ymmärrystä ja arvostelukykyä. Todellinen taiteilija palvelee aina kuolemattomuutta- hän pyrkii tekemään maailman ja siinä elävän ihmisen kuolemattomaksi. Taiteilija, joka ei pyri etsimään absoluuttista totuutta ja joka väheksyy universaalisia päämääriä toisarvoisuuksien kustannuksella, on pelkkä päiväperho. (Andrei Tarkovski, Vangittu aika).

No comments: