Thursday, March 25, 2021

Murtumat voivat kuvata myös ihmisen murtumista

Feodor Mihailovits Dostojevskin rakkain kirkon Pyhä oli Tiihon Sadonski. Hänet kanonisoitiin Dostojevskin eläessä, ja juuri tämä kasvatti hänen rakkauttaan Tiihon Sadonskina kohtaan.1862 tapahtunut kanonisointi oli Dostojevskin oman ajan suojelija ja Pyhä ja oli myös tsaari Aleksanteri II aikakauden suojelija. Hän oli Laatokan alueen piispa. Dostojevski on kuvannut häntä Riivaajat teoksessaan. Stavrogin tulee Tiihonin keljaan tunnustamaan syntejään. Hän on täynnä itseään eikä katuvainen. Tiihon sanoo Stavroginille että tämä on tullut näyttämään omaa erinomaisuuttaan, ei katumaan. Starovgin lähtee ja ovella sanoo "Sinä kirottu psykologi!"
Venäläisen luostarin ohjeena oli: "Suojelkaa kansaa, niin suojelette kansan sydäntä. Siinä on teidän munkkikilvoituksenne."
"Munkit ovat hengellisiä sotilaita jotka suojelevat kansaa, munkit muodostavat hengellisen puolustuslaitoksen.
Kuvissa näkyy murtumien kasvun, kaikki kuvat ovat samalta seinältä kivijalasta kupoliin asti. Turun ortodoksisessa kirkossa. Murtumat voivat olla myös seurakuntalaisten sieluissa, hyvä niin sillä kovuus ja erinömaisuus eivät ole hyveitä. Ei edes Turussa.

No comments: