Friday, March 26, 2021

Dostojevski vallankumouksen ennustajana

Neuvostoliiton aikana on myös kirjoitettu että Dostojevski ennusti vallankumouksen tulevaksi. Symbolisti Meretskovski erityisesti luennoi tästä ja kutsui Riivaajia ennaltanäkenisen kirjaksi. Teos ilmestyi kokonaisena niteenä vasta 1980-luvulla ja kerrotaan Solzenitsynin kateellisena todenneen:" Sata vuotta sitten kirjoitettu eikä vieläkään pystytä jukaisemaan." Dostojevskista tuli vallankumouksen jälkeen vallankumouksen vihollinen Kun Meretskivski luennoi kerran Dostojevskista ennaltanäkijänä tulivat puna-armeijan sotilaat kysymään: "Missä kirjailija oli." Meretskovski kertoi hänen olevan Nevskin Lavrassa. Sotilaat lähtivät sinne, Dostojevski on audattu Nevkin Lavran hautauamaalle. 1930-luvulla Dostojevski julistettiin kansanviholliseksi ja hänen omaisensa ja sukulaisensa joutuivat vastaamaan hänen kirjoituksistaan. Kommunismin aikaan Dostojevskin teoksia ei ollut vapaasti luettavissa, ainoastaan älymystö luki niitä ja löysi monia vastauksi kysymyksiin.

No comments: