Monday, March 29, 2021

Ihmisen salaisuus

Dostojevskin uskon paradoksi on se että mitä enemmän hän koki vastusta, sitä enemmän hän ponnisteli kohti uskoa. Tämä on myös Jobin uskontunnustus. Kirkkoisä Tertullinus huomauttaa että hän uskoo koska uskominen on niin absurdia. Usko on irrationaalista, eikä sitä voi järjellä selittää. Dostojevski kirjoittaa Inkvisaattori runoelmassaan että ihminen etsii jotakin jonka edessä voisi kumartua ja jonka edessä voisi tunnustaa uskonsa. Ihmiskunnassa ei ole tilaa joka olisi täysin vapaa uskomisesta. Uskoa on kaikkialla kysymys onkin siitä, uskooko ihminen Jumalaan vai johonkin muuhun. Uskon kohteena voi olla asunto, auto, jokin ajatusrakennelma tai ajatus. Dostojevskin mukaan ihmisen tärkein tehtävä on ratkaista ihmisen salaisuus. Kirjailija joka ei ratkaise ihmisen salaisuutta, on elänyt turhaa. Hänen johtotähtensä oli "Kaikki on salaista!"

No comments: