Friday, June 11, 2010

Kirjastojen alkutaival Ilomantsissa

Möhkön ruukin kirjasto perustettiin 1865. Kirjaston toiminnasta huolehtiminen kuului tehtaan hoitajille. 1875 Möhkön tehtaanjohtajaksi saapunut Gustaf Ahra ryhtyi hoitamaan myös kirjastoa. Lainaus oli maksullista. Maksu oli 5 pennyä viikolta. Kirjavalikoimat eivät olleet suuret ja lainauskin oli vähäistä. 1888 avattiin tehtaan lukuhuone, siirrettiin kirjaston kirjat sinne ja samalla alettiin tilata myös sanomalehtiä luettavaksi. Lukuhuone sijaitsi Möhkön kulttuuri ja vapaa-ajan keskuksessa. Siellä pidettiin hartaushetkiä, iltamia ja se toimi myös vapaan keskustelun paikkana. Keskus toimi aina sotien alkamiseen saakka, jolloin se poltettiin. Möhkön kirjasto laantui ja jäljellä oleva aineisto annettiin nuorisoseuran tiloihin. Sotien jälkeen Möhkön kirjasto toimi kansakaoulun yhteydessä.

Seurakunnilla oli omat kirjastonsa. 1860-luvulla perustetussa luterilaisten kirjastossa oli pelkästään hengellistä kirjallisuutta. Kirjastoa hoiti pastorin vaimo tai pappi. Lainaus oli maksullista. Ilomantsilaisia eivät uskonnolliset kirjat kiinnostaneet ja kirjaston kirjat lahjoitettiin myöhemmin nuorisoseuralle.

Ortodoksit halusivat myös oman kirjastonsa mutta heillä ei ollut varoja, eikä mahdollisuuksia aluksi. Tukeuduttiin lahjoituksiin. Hiippakunta tuli avuksi ainakin silloin kun Kuolismaan sairastupa sai ortodoksisen kirjalahjoituksen. Samaiselle sairastuvalle lahjoitti Karjalainen osakunta tuntuvan määrän maakuntakirjoja. Sairastuvan johtaja ei piitannut kirjoista ja kirjat lojuivat nurkissa. 1927 opintokerho perusti pakolaiskirjaston. Arvi A. Karisto lahjoitti tuntuvan kirjakokoelmansa. Karjalainen oasakunta tuki myös Ilomantsin kirjastotoimintaa yleensäkin.

Mistähän johtui että ortodoksien lapset olivat lukutaitoisempia kuin luterilaisten lapset. Veikkaisin itse ortodoksien suvaitsevanpaa suhtautumista kirjoihin ja kirjan lukemiseen tuona aikana. Kirjastojen toiminta oli yksityistä. Ilomantsin kunnan kirjasto perustettiin 1916. Kansakoulujen yhteyteen perustettiin yleensä myös kirjasto.

No comments: