Friday, May 28, 2010


Möhkön ruukki oli Ilomantsille merkittävä työnantaja ja elämän vakauttaja. Tämä tosiasia on tiedostettu. Ruukin perustaja Nils Ludvig Arppe kuoli 1861 ja perilliset ottivat yhtiön haltuunsa.
Takkiraudan markkinahinta alkoi kohota 1860-luvulla Pietarissa ja tämä rohkaisi sijoittajia sijoittamaan ruukkiin. Vesistökuljetusta kehitettiin uusin menetelmin ja koneellistettiin. Kanava valmistui 1872 ja neljän sulun ansiosta koski voitiin ohittaa. Lisäksi tarpeelliset lastiproomut rakennettin. Niitä veti siipiratashinaaja. Ruukin toiminta oli riippuvainen Venäjän markkinoista. Kysynnän vaihtelut näkyivät heti ruukin toiminnassa. Möhkölle syntyivät naulapaja, saha, tiilitehdas ja mylly. Malmiproomut veivät malmia Pietariin ja toivat Ilomantsiin elintarvikkeita ja muita hyödykkeitä.
Ruukki suljettiin 1907.


Möhkön Manta ei kuljettanut malmia, se toimi metsätyömiesten asuntona uitoissa. Nykyään Möhkön Manta toimii kahvilana ja museona Möhkössä. Manta on rakennettu vuonna 1944 eli hän täyttää tänä vuonna 66 vuotta. (Miten lienee Mantalla eläkesopimukset?)

No comments: