Thursday, January 7, 2010

Ahma on näätäeläin

Ahma, Gulo gulo, tunnetaan myös nimellä osma ja kamppi. Ahma on peto, jonka elämään vaikuttavat tuhoavasti tehometsänhoito ja perinteisen metsän luontaisen kasvuympäristön häirintä. Ahma on näätäeläimiin kuuluva peto. Se elää pohjoisessa ja Siperiassa. Lumen alle ahma rakentaa haarautuvien huoneistojen verkoston, jossa on monta ulostuloaukkoa. Sinne hän myös synnyttää pentunsa. Ahma ei tule asutuskeskuksiin tai ihmisen lähelle kuin pakosta.

Ylläolevan Ahman isompi kuva netistä

Ahma liikkuu laajalla alueella ja reviirin pito on ongelmallista. Se on raadonsyöjä ja joskus kaata myös poroja ja pieniä hirviä. Ahma on vihattu peto ainakin poronhoitoalueilla. Ahma on täysin rauhoitettu eläin. Minulla ei ole kokemuksia ahmasta, mutta jokin aika sitten ahma oli ollut puussa lapsuuden kotini pihassa ja hölkytellyt pihan halki naapurin rappusille. Lienee ollut hätä tai kova nälkä. Ahma ei ole ihmiselle vaarallinen eläin.

No comments: