Friday, July 19, 2019

Ajattelin hautarauhan rikkomista torilla tänäänToriparkkityömaa ja arkeologiset kaivaukset laajenevat Yliopistonkadun puoleiseen osaan. Autoliikenne suljetaan, mutta jankulkijat saavat kävellä pienestä solasta tynkääkin tyngelmälle torille. Toivottavasti ortodoksinen kirkko ei kärsi enenpää kuin on jo kärsinyt. Kaivauksen kohteena on leprahautausmaan alue. Hautarauhan rikkominen tulee mieleeni.

Turussa lämmintä ja aurinkoista.

Wikipedian tietoa:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hautarauhan_rikkominen

Hautarauhan rikkominen on rikoslain 17 luvun 12 pykälän mukainen rikos. Hautarauhan rikkomiseen syyllistyy, jos

luvattomasti avaa haudan tai ottaa sieltä ruumiin tai sen osan, ruumisarkun tai hautauurnan,
käsittelee hautaamatonta ruumista pahennusta herättävällä tavalla taikka
turmelee tai häpäisee hautaa tai kuolleen muistomerkkiä.
Hautarauhan rikkomisesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Suomen lainsäädännössä haudalla tarkoitetaan paikkaa, johon vainaja on kirkollisin tai muunlaisin menoin haudattu. Samanlaisen oikeudellisen suojan saa arkussa haudattu tai ilman arkkua haudattu vainaja tai hänen tuhkauurnansa. Jos ruumis on jäänyt kateisiin, hautana pidetään hautausmaalla olevaa ruumiin symbolista säilytyspaikkaa. Hautarauha on voimassa niin pitkään kuin hauta voidaan tunnistaa vainajan leposijaksi. Muinaiset haudat on suojattu muinaismuistolailla (295/1963, 2 §) ja niiden tärvelemisestä rangaistaan rakennussuojelurikosta koskevan lainkohdan (rikoslain 48 luvun 6 pykälän) mukaan.[1]

Säännöksen toisessa kohdassa mainittu hautaamattoman ruumiin käsittely pahennusta herättävällä tavalla tarkoittaa esimerkiksi ruumiin kätkemistä, sen tuomista yleiselle paikalle, silpomista, hävittämistä tai sen käyttämistä seksuaalisen teon kohteena. Kolmannessa kohdassa tarkoitettua haudan tai kuolleen muistomerkin turmelua tai häpäisyä on esimerkiksi kukkien tai istutusten repiminen tai tallaaminen sekä hautakiven sotkeminen, kaataminen tai muunlainen vahingoittaminen sekä jätteiden heittäminen haudalle tai maan kaivaminen haudalla, vaikka se tapahtuisi hautaa avaamatta.[1]

Hautarauhan rikkomisesta rangaistaan vain, jos teko on tahallinen.

No comments: