Wednesday, March 31, 2010

Suurella Viikolla 2

Johanneksen evankeliumin kymmenennessä luvussa, jakeessa 30 sanotaan:Minä ja isä olemme yhtä. Kyseessä on Kristuksen suora julistus omasta, jumalallisesta alkuperästään. Yhdeksännen luvun jakeet 4 ja 5 on Dostojevski viivannut alle: Niin kauan, kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojaan, joka minut on lähettänyt. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus..

Johanneksen evankeliumin 14:6 on Dostojevskillä vahvoja merkintöjä: Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähtien te tunnette myös Hänet ja olette nähneet Hänet.

Jälleen puhutaan yhteydestä isään, Jumalallisesta alkuperäisestä.

Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa, mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Tässä Dostojevski viittaa juutalaisten vaatimiin tunnustekoihin.

No comments: